Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội

PC02 Hà Nội đang điều tra vai trò cầm đầu nhóm cho vay lãi nặng của bà Lương Thị Hà. Ảnh: Cơ quan công an.
PC02 Hà Nội đang điều tra vai trò cầm đầu nhóm cho vay lãi nặng của bà Lương Thị Hà. Ảnh: Cơ quan công an.
PC02 Hà Nội đang điều tra vai trò cầm đầu nhóm cho vay lãi nặng của bà Lương Thị Hà. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top