Từ Thanh Hóa vào Kiên Giang cho vay tín dụng đen

2 đối tượng từ Thanh Hóa vào Kiên Giang thuê nhà trọ ở để hoạt động tín dụng đen. Ảnh: PV
2 đối tượng từ Thanh Hóa vào Kiên Giang thuê nhà trọ ở để hoạt động tín dụng đen. Ảnh: PV
2 đối tượng từ Thanh Hóa vào Kiên Giang thuê nhà trọ ở để hoạt động tín dụng đen. Ảnh: PV
Lên top