Phát hiện thêm 2 người Trung Quốc lưu trú trái phép ở Hà Nội

Nguyễn Xuân Phức thuê nhà cho đối tượng người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Hà Nội. Ảnh: CAHN.
Nguyễn Xuân Phức thuê nhà cho đối tượng người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Hà Nội. Ảnh: CAHN.
Nguyễn Xuân Phức thuê nhà cho đối tượng người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Hà Nội. Ảnh: CAHN.
Lên top