Vụ 35 người Trung Quốc lưu trú trái phép: Bắt giam chủ khách sạn

Khách sạn nơi phát hiện 35 người Trung Quốc. Ảnh: NT
Khách sạn nơi phát hiện 35 người Trung Quốc. Ảnh: NT
Khách sạn nơi phát hiện 35 người Trung Quốc. Ảnh: NT
Lên top