Khánh Hòa phát hiện thêm 4 người Trung Quốc lưu trú trái phép

Những ngày qua, cơ chức năng phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép tại TP.Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Những ngày qua, cơ chức năng phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép tại TP.Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Những ngày qua, cơ chức năng phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép tại TP.Nha Trang. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top