Phạt tù 3 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài lưu trú trái phép

3 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc lưu trú trái phép. Ảnh: Anh Tú
3 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc lưu trú trái phép. Ảnh: Anh Tú
3 đối tượng tổ chức đưa người Trung Quốc lưu trú trái phép. Ảnh: Anh Tú
Lên top