Những ai được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip?

Cán bộ quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân cho người dân. Ảnh: V.Dũng.
Cán bộ quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân cho người dân. Ảnh: V.Dũng.
Cán bộ quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm thẻ căn cước công dân cho người dân. Ảnh: V.Dũng.
Lên top