50% dân cư ở 10 tỉnh, thành có căn cước công dân gắn chíp trước 30.4.2021

Người dân làm thủ tục tại cấp căn cước công dân gắn chíp tại quận Hà Đông- Hà Nội. Ảnh H.L
Người dân làm thủ tục tại cấp căn cước công dân gắn chíp tại quận Hà Đông- Hà Nội. Ảnh H.L
Người dân làm thủ tục tại cấp căn cước công dân gắn chíp tại quận Hà Đông- Hà Nội. Ảnh H.L
Lên top