Hà Nội: Cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân theo 3 ca

Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng
Lên top