Thủ tục để được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip

Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Người dân Hà Nội đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: V.Dũng.
Lên top