Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp: Thủ tục vài chục phút - lệ phí chỉ bằng nửa bát phở

Làm thủ tục tại 44 Phạm Ngọc Thạch sáng 25.2. Ảnh: M.B
Làm thủ tục tại 44 Phạm Ngọc Thạch sáng 25.2. Ảnh: M.B
Làm thủ tục tại 44 Phạm Ngọc Thạch sáng 25.2. Ảnh: M.B
Lên top