Lào Cai: Cưỡng chế gần 22 tỉ đồng Công ty “chây ì” nợ thuế

Công ty CP khoáng sản 3 - Vimico thuộc Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin bị cưỡng chế gần 22 tỷ đồng nợ thuế. Ảnh: T.N
Công ty CP khoáng sản 3 - Vimico thuộc Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin bị cưỡng chế gần 22 tỷ đồng nợ thuế. Ảnh: T.N
Công ty CP khoáng sản 3 - Vimico thuộc Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin bị cưỡng chế gần 22 tỷ đồng nợ thuế. Ảnh: T.N
Lên top