Công trình sai phạm ở phường Yên Sở: Gia hạn cưỡng chế 3 lần không xong

Dù đã có quyết định cưỡng chế đối với công trình sai phạm tại phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội), tuy nhiên đến nay phản ánh của người dân vẫn chưa được xử lý. Ảnh: Phan Anh
Dù đã có quyết định cưỡng chế đối với công trình sai phạm tại phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội), tuy nhiên đến nay phản ánh của người dân vẫn chưa được xử lý. Ảnh: Phan Anh
Dù đã có quyết định cưỡng chế đối với công trình sai phạm tại phường Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội), tuy nhiên đến nay phản ánh của người dân vẫn chưa được xử lý. Ảnh: Phan Anh
Lên top