Lý giải việc Thuduc House bị cưỡng chế hơn 450 tỉ đồng

Nợ thuế quá hạn, Thuduc House bị cưỡng chế thuế hơn 450 tỉ đồng. Ảnh TN.
Nợ thuế quá hạn, Thuduc House bị cưỡng chế thuế hơn 450 tỉ đồng. Ảnh TN.
Nợ thuế quá hạn, Thuduc House bị cưỡng chế thuế hơn 450 tỉ đồng. Ảnh TN.
Lên top