Bất chấp cách ly nhiều công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh trốn về Lào Cai

Các trường hợp F1 trốn về từ điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh đều được test nhanh COVID-19 trước khi đi cách ly tập trung tại địa phương. Ảnh: BLC.
Các trường hợp F1 trốn về từ điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh đều được test nhanh COVID-19 trước khi đi cách ly tập trung tại địa phương. Ảnh: BLC.
Các trường hợp F1 trốn về từ điểm nóng Bắc Giang, Bắc Ninh đều được test nhanh COVID-19 trước khi đi cách ly tập trung tại địa phương. Ảnh: BLC.
Lên top