Không được ghi âm, ghi hình khi đối thoại, hoà giải tại toà án

Công tác hoà giải để giúp cho các bên đương sự ngồi lại với nhau trước khi khởi kiện, đưa ra toà giải quyết (ảnh minh họa). Ảnh: C.Hùng
Công tác hoà giải để giúp cho các bên đương sự ngồi lại với nhau trước khi khởi kiện, đưa ra toà giải quyết (ảnh minh họa). Ảnh: C.Hùng
Công tác hoà giải để giúp cho các bên đương sự ngồi lại với nhau trước khi khởi kiện, đưa ra toà giải quyết (ảnh minh họa). Ảnh: C.Hùng
Lên top