Quốc hội thông qua Luật Thanh niên và Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết. Ảnh Quochoi.vn
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết. Ảnh Quochoi.vn
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết. Ảnh Quochoi.vn
Lên top