Tuần cuối họp tập trung Kỳ họp 9, Quốc hội sẽ thảo luận những nội dung gì?

Một phiên thảo luận của Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV. Ảnh Quochoi.vn
Một phiên thảo luận của Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV. Ảnh Quochoi.vn
Một phiên thảo luận của Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV. Ảnh Quochoi.vn
Lên top