Đồng chí Trương Thị Mai dự Đại hội điểm tại Ninh Bình

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Lên top