Hòa giải, đối thoại - nghệ thuật giải quyết tranh chấp

Bà Nguyễn Mai Anh (thứ ba, từ trái sang) trong một buổi hòa giải cho các bên đương sự. Ảnh: C.Hùng
Bà Nguyễn Mai Anh (thứ ba, từ trái sang) trong một buổi hòa giải cho các bên đương sự. Ảnh: C.Hùng
Bà Nguyễn Mai Anh (thứ ba, từ trái sang) trong một buổi hòa giải cho các bên đương sự. Ảnh: C.Hùng
Lên top