Hơn 100 người được triệu tập đến phiên tòa Hứa Thị Phấn

Bị cáo được tòa cho vắng mặt, nhưng vẫn mang con đến tòa. Ảnh: P.B
Bị cáo được tòa cho vắng mặt, nhưng vẫn mang con đến tòa. Ảnh: P.B
Bị cáo được tòa cho vắng mặt, nhưng vẫn mang con đến tòa. Ảnh: P.B

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top