Xét xử vụ án Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm

Bà Phấn tại phiên tòa truớc đây xét xử vụ án Phạm Công Danh.
Bà Phấn tại phiên tòa truớc đây xét xử vụ án Phạm Công Danh.
Bà Phấn tại phiên tòa truớc đây xét xử vụ án Phạm Công Danh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top