Doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp đóng BHXH thế nào?

DN trồng rừng có thể đóng BHXH theo phương thức 3 tháng hay 6 tháng/lần. Ảnh IE.
DN trồng rừng có thể đóng BHXH theo phương thức 3 tháng hay 6 tháng/lần. Ảnh IE.
DN trồng rừng có thể đóng BHXH theo phương thức 3 tháng hay 6 tháng/lần. Ảnh IE.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top