Chân dung nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Nghi phạm Lê Lâm Hưng
Nghi phạm Lê Lâm Hưng