Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình

Bếp đỏ lửa từ rất sớm để có những suất cơm mang đậm nghĩa tình cho người dân khu cách ly. Ảnh: H.L
Bếp đỏ lửa từ rất sớm để có những suất cơm mang đậm nghĩa tình cho người dân khu cách ly. Ảnh: H.L
Bếp đỏ lửa từ rất sớm để có những suất cơm mang đậm nghĩa tình cho người dân khu cách ly. Ảnh: H.L
Lên top