Tiêm vaccine cho tất cả người dân cũng là cách giữ dân ở yên một chỗ

TPHCM tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngọc Lê
TPHCM tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngọc Lê
TPHCM tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top