Thanh niên, bộ đội mang phiên chợ nghĩa tình đến tận nhà dân

Thanh niên, bộ đội mang phiên chợ nghĩa tình đến tận nhà dân. Ảnh: TT
Thanh niên, bộ đội mang phiên chợ nghĩa tình đến tận nhà dân. Ảnh: TT
Thanh niên, bộ đội mang phiên chợ nghĩa tình đến tận nhà dân. Ảnh: TT
Lên top