“Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ đoàn viên trên tuyến đầu sản xuất, chống dịch

Thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Tân cảng. Ảnh: Công đoàn Tân Cảng
Thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Tân cảng. Ảnh: Công đoàn Tân Cảng
Thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Tân cảng. Ảnh: Công đoàn Tân Cảng
Lên top