Thương lắm những "chiến binh không tóc" tuyến đầu chống dịch COVID-19

Bác sĩ trẻ Đặng Văn Hiệu - Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh - “xuống tóc” trước khi vào Bắc Giang. Hình ảnh gây xúc động mạnh đối với cộng đồng mạng. Ảnh: FBBV
Bác sĩ trẻ Đặng Văn Hiệu - Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh - “xuống tóc” trước khi vào Bắc Giang. Hình ảnh gây xúc động mạnh đối với cộng đồng mạng. Ảnh: FBBV
Bác sĩ trẻ Đặng Văn Hiệu - Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh - “xuống tóc” trước khi vào Bắc Giang. Hình ảnh gây xúc động mạnh đối với cộng đồng mạng. Ảnh: FBBV
Lên top