Những chú bò hạnh phúc giữa thành phố Kobe

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.