Khai mạc hội sách Hà Nội lần thứ 5 với chủ đề “Sách và công nghệ số”

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội sách 2018
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội sách 2018
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội sách 2018

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top