Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản bật tăng dù dịch COVID-19 phức tạp

Xuất khẩu chè tăng 7,9% trong 4 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu chè tăng 7,9% trong 4 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu chè tăng 7,9% trong 4 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top