Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng kỷ lục, lập đỉnh mới

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt  Nam lại đạt mức cao kỷ lục: 505USD/tấn. Ảnh: TTXVN
Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam lại đạt mức cao kỷ lục: 505USD/tấn. Ảnh: TTXVN
Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam lại đạt mức cao kỷ lục: 505USD/tấn. Ảnh: TTXVN
Lên top