Xuất khẩu thủy sản tăng tốc bất chấp COVID-19

Mặt hàng xuất khẩu chuẩn bị sang thị trường EU Ảnh Nhật Hồ)
Mặt hàng xuất khẩu chuẩn bị sang thị trường EU Ảnh Nhật Hồ)
Mặt hàng xuất khẩu chuẩn bị sang thị trường EU Ảnh Nhật Hồ)
Lên top