Tỷ giá ngoại tệ 27.12: USD tiếp tục lùi sâu, giá vàng chọc đỉnh 2 tháng

Tỷ giá ngoại tệ 27.12: Giá USD tiếp tục giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.12: Giá USD tiếp tục giảm nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 27.12: Giá USD tiếp tục giảm nhẹ. Ảnh TL
Lên top