Tỷ giá ngoại tệ 26.12: USD tự do giảm, giá vàng tăng chọc đỉnh mới

Tỷ giá ngoại tệ 25.12: Giá USD tự do giảm nhẹ ở cả hai chiều. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.12: Giá USD tự do giảm nhẹ ở cả hai chiều. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 25.12: Giá USD tự do giảm nhẹ ở cả hai chiều. Ảnh TL
Lên top