Tỷ giá ngoại tệ 23.12: USD tự do chao đảo, nhà đầu tư run tay mua bán

Tỷ giá ngoại tệ 23.12: Giá USD chợ đen tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.12: Giá USD chợ đen tăng nhẹ . Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 23.12: Giá USD chợ đen tăng nhẹ . Ảnh TL
Lên top