Sau hàng loạt tai tiếng, Tập đoàn Nam Hà Nội vẫn liên tiếp trúng thầu

Tập đoàn Nam Hà Nội (Công ty Minh Quân trước đây) trúng hàng loạt gói thầu "khủng" thu gom rác trên địa bàn Hà Nội. 
Ảnh: Phạm Đông.
Tập đoàn Nam Hà Nội (Công ty Minh Quân trước đây) trúng hàng loạt gói thầu "khủng" thu gom rác trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông.
Tập đoàn Nam Hà Nội (Công ty Minh Quân trước đây) trúng hàng loạt gói thầu "khủng" thu gom rác trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top