Ngày mai, Cựu Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng cùng đồng phạm hầu toà

Bà Kim Anh khi cùng đoàn thanh tra tới huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định thanh tra tại huyện này. Ảnh: UBND huyện Vĩnh Tường
Bà Kim Anh khi cùng đoàn thanh tra tới huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định thanh tra tại huyện này. Ảnh: UBND huyện Vĩnh Tường
Bà Kim Anh khi cùng đoàn thanh tra tới huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định thanh tra tại huyện này. Ảnh: UBND huyện Vĩnh Tường
Lên top