Hình ảnh cựu Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng hầu toà ở Vĩnh Phúc

Bị cáo Kim Anh (áo xám) được xác định có vai trò chính trong nhóm Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, vòi tiền, chiếm đoạt tiền của các nhà thầu. Ảnh: Danh Dự.
Bị cáo Kim Anh (áo xám) được xác định có vai trò chính trong nhóm Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, vòi tiền, chiếm đoạt tiền của các nhà thầu. Ảnh: Danh Dự.
Bị cáo Kim Anh (áo xám) được xác định có vai trò chính trong nhóm Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng, vòi tiền, chiếm đoạt tiền của các nhà thầu. Ảnh: Danh Dự.
Lên top