Có ngăn được app cho vay nặng lãi lấy thông tin để bôi xấu gây áp lực?

Một nạn nhân của app cho vay nặng lãi phản ánh đến báo Lao Động tại TPHCM. Ảnh: Huân Cao.
Một nạn nhân của app cho vay nặng lãi phản ánh đến báo Lao Động tại TPHCM. Ảnh: Huân Cao.
Một nạn nhân của app cho vay nặng lãi phản ánh đến báo Lao Động tại TPHCM. Ảnh: Huân Cao.
Lên top