Vay tiền qua app: Gia đình lục đục, luôn sống trong sợ hãi và tủi nhục

Sau khi báo Lao Động đăng bài, nhiều nạn nhân vay tiền qua app tiếp tục tố cáo đến báo. Ảnh: Huân Cao
Sau khi báo Lao Động đăng bài, nhiều nạn nhân vay tiền qua app tiếp tục tố cáo đến báo. Ảnh: Huân Cao
Sau khi báo Lao Động đăng bài, nhiều nạn nhân vay tiền qua app tiếp tục tố cáo đến báo. Ảnh: Huân Cao
Lên top