Vay tiền qua app: Tín dụng đen lãi cắt cổ, vì sao bùng phát tại Việt Nam?

Các website, ứng dụng cho vay trực tuyến rất sẵn trên Internet. Ảnh: Thế Lâm
Các website, ứng dụng cho vay trực tuyến rất sẵn trên Internet. Ảnh: Thế Lâm
Các website, ứng dụng cho vay trực tuyến rất sẵn trên Internet. Ảnh: Thế Lâm
Lên top