Khủng hoảng vay nợ qua app: Vay 7 triệu đồng, bị đòi... 200 triệu đồng

Nhiều nạn nhân đến tòa soạn Báo Lao Động tố cáo vụ việc. Ảnh: Huân Cao
Nhiều nạn nhân đến tòa soạn Báo Lao Động tố cáo vụ việc. Ảnh: Huân Cao
Nhiều nạn nhân đến tòa soạn Báo Lao Động tố cáo vụ việc. Ảnh: Huân Cao
Lên top