Vay tiền qua app: Bên vay và cho vay cũng có ba, bảy đường

Đa phần các app cho vay P2P từ nước ngoài vào Việt Nam đang biến tướng thành tín dụng đen cho vay nặng lãi. Ảnh: Thế Lâm
Đa phần các app cho vay P2P từ nước ngoài vào Việt Nam đang biến tướng thành tín dụng đen cho vay nặng lãi. Ảnh: Thế Lâm
Đa phần các app cho vay P2P từ nước ngoài vào Việt Nam đang biến tướng thành tín dụng đen cho vay nặng lãi. Ảnh: Thế Lâm
Lên top