Vay tiền qua app: Công nhân bị ghép ảnh tục tĩu để bêu xấu vì chậm trả nợ

Các thông báo tiền giao dịch qua app. Ảnh: Đình Trọng
Các thông báo tiền giao dịch qua app. Ảnh: Đình Trọng
Các thông báo tiền giao dịch qua app. Ảnh: Đình Trọng
Lên top