1 tuần, 3 tàu du lịch xuất bến: Ai “cứu” được đội tàu du lịch vịnh Hạ Long?

Hầu hết các chủ tàu du lịch đều đã kiệt quệ vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hầu hết các chủ tàu du lịch đều đã kiệt quệ vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hầu hết các chủ tàu du lịch đều đã kiệt quệ vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top