Quy trình bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo dự kiến, ở kỳ họp ngày 25.9 tới đây, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành quy trình bãi nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Infographic

Lên top