Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh Bộ KHCN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh Bộ KHCN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh Bộ KHCN
Lên top