Quy trình bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội thế nào?

Ông Chu Ngọc Anh- Bộ trưởng Bộ KHCN vừa được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh V.T
Ông Chu Ngọc Anh- Bộ trưởng Bộ KHCN vừa được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh V.T
Ông Chu Ngọc Anh- Bộ trưởng Bộ KHCN vừa được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh V.T
Lên top